Д-р Luis Carrière, дм, е редактор на Journal of Clinical Orthodontics и е в редакторския колектив на American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Гостуващ професор в катедри по ортодонтия по целия свят и световно признат лектор, д-р Carrière е създателят на световноизвестните Carriere SLX брекети и Carriere Motion Appliance. Той има частна практика в Барселона, Испания.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!