Тема на броя:  Синхронът в екипната работа в денталната професия При сегашното състояние на денталната медицина за осигуряване на най-добрите и всеобхватни

ТЕМА НА БРОЯ: Тема на броя:  Ювелирността и стремежът към съвършенство в денталната професия Няма как да не признаем, че празничното бижу на

ТЕМА НА БРОЯ: Голямото отражение на естествения ред. Природата като муза в денталната професия Природата съдържа отговорите, чрез които да създадем по-устойчив, регенеративен

Живеем в общество, в което пациентите знаят все повече за собственото си здраве и за наличните лечебни възможности. Те искат