Д-р Ganz изнася лекции по целия свят, едновременно за хирургичния и ресторативния етап в имплантология, и притежава редица публикации на тази тема. Той е смятан за един от водещите експерти в Америка относно навлизането на компютрите и интерактивния софтуер за диагностика и планиране на лечението, използващи CT и по-ново поколение CBCT скенери.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!