Lite Dentistry* е лесно, бързо и икономически изгодно решение за възстановителната и естетичната дентална медицина, което клиницистите могат много ефективно

Историята показва, че в продължение на стотици години на жените им е бил отказван достъп до денталната професия. Постепенно този

Пациент: от женски пол, на възраст 42 г. Диагноза Наличие на парафункция. Абразио и атрицио в горна и дол­на челюст. Понижаване височината на захапката.

Калина Кинова завършва специалност „Зъботехника“ в Медицинския университет – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, София, през 1997 г. От 1997 до