Д-р Laura Delgado Rodriguez, пародонтолог, първоначално завършва специалност „Дентална медицина“ в университета Alfonso X el Sabio, Мадрид, след което добива магистърска степен по пародонтология и имплантология от Университета в Каталуния. Наред с тези си постижения д-р Rodriguez завършва разширен курс по имплантология и пародонтология към Loma Linda, САЩ, и получава сертификат по естетична дентална медицина от Университета в Готембург.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!