Доц. д-р Cadgas Kislaoglu е учил дентална медицина в University of Marmara Dental School от 1995 до 2000 г. След завършването си започва работа към Катедрата по протетична дентална медицина. Получава докторска степен през 2005 г. на тема за резистентността към фрактури и адаптацията на ръбовете на циркониевите мостови конструкции. През 2000 г. отваря частна практика с насоченост към козметичната дентална медицина. Той се фокусира върху лечението с CAD/CAM и дизайна на усмивката. От 2009 г. насам взема участие в няколко предавания за пълна промяна по националната телевизия, фокусиращи се върху промяната на усмивката за един ден. От 2013 г. е доцент към Катедрата по орални здравни науки и технологии към Beykent University.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!