Carlo Borromeo основава зъботехническа лаборатория Borromeo в Италия през 1988 г., която е специализирана в изработката на протези върху импланти с помощта на CAD/CAM. Работи в сътрудничество с Nobel Biocare Procera, Dental Wings, Thein ’83 и други компании за усъвършенстване на работата му с техните материали. Участва активно в редица публикации, курсове за зъботехници и конференции.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!