Д-р Alvaro Betancur е лекар по дентална медицина и специалист в областта на имплантологията от повече от 25 години. Придобил е своята специалност по орална хирургия през 1984 г. и работи в областта на консервативното зъболечение, ендодонтията, протетичната дентална медицина, детската дентална медицина, клиничната диагностика, темпоромандибуларната става, оралната хирургия, лицево-челюстната патология, пародонтологията, лицево-челюстната ортопедия и ортодонтията. През годините Betancur е ходил на обучения и е придобил опит при спешни ситуации, в областта на лицево-челюстната травматология, костни присадки, костната аугментация, имплантите, оралната рехабилитация, диагностиката и лечението на заболяванията на темпоромандибуларната става, комплексния подход в денталната медицина, оралната хирургия, зъботехническата работа, естетичната дентална медицина, зъбно-челюстното протезиране и ортодонтията.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват

error: Съдържанието е защитено!