Абонамент

Абонирайте се и получавайте всичките 10 броеве на Dental Tribune и неговите специализирани издания през цялата 2019 г.

  • Хартиеният вариант на вестника се издава 10 пъти годишно и излиза от печат всеки месец до 5-о число (без месеците юли и август), придружен със съответното специализирано издание, което всеки месец е различно, както следва: Endo Tribune, Laser Tribune, Digital & CAD/CAM Tribune, Ortho Tribune, Implant Tribune, Perio Tribune, Esthetic Tribune, Prevention Tribune, Science Tribune. Всяко от специализираните издания е неразделна част от Dental Tribune.
    Разпространява се с „Български пощи”.
  • Дигиталното издание се публикува в сайта www.dentaltribune.bg до 5-о число на месеца (без месеците юли и август). След извършено плащане абонатите получават потребителско име и парола, изпратени от редакцията по имейл, с които могат да получат достъп. Всеки месец се изпраща уведомителен мейлинг до абонатната база данни с информация за публикуването на новия брой. Дигиталният вариант на в. „Дентал Трибюн“ е идентичен като информация с хартиения и включва също така и всичките 10 специализирани издания.
  • При желание за получаване на пакет хартиен + дигитален вариант на вестника няма разлика от гореописаните параметри.

Вариант 1

Хартиен вестник

150 лв.

Вариант 2

Хартиен + дигитален вестник

170 лв.

Вариант 3

Дигитален вестник

150 лв.

error: Съдържанието е защитено!