Lite Dentistry* е лесно, бързо и икономически изгодно решение за възстановителната и естетичната дентална медицина, което клиницистите могат много ефективно и без губене на време да внедрят в ежедневната си практика. Разработен с интуитивен дизайн, този софтуер обединява две процедури: лечение с Invisalign® и директен

Историята показва, че в продължение на стотици години на жените им е бил отказван достъп до денталната професия. Постепенно този сценарий се променил и жените се превърнали в неделима част от денталната медицина. Настоящата статия описва прогреса, изумителното присъствие и значимост на жените – лекари

Пациент: от женски пол, на възраст 42 г. Диагноза Наличие на парафункция. Абразио и атрицио в горна и дол­на челюст. Понижаване височината на захапката. Струпване в долния фронтален участък. Липса на зъб 46. Лечение 1. Ортодонтско лечение с алайнери Invisalign: интрудиране на горните и долните зъби с цел осигуряване на

Калина Кинова завършва специалност „Зъботехника“ в Медицинския университет – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, София, през 1997 г. От 1997 до 2007 г. работи в Дентално студио „Бурджев“ като керамист. Специализира керамика във водещи европейски фирми. Води курсове и демонстрации за VITA Германия. От 2008 г.

Случаят, който представям, е на 2.5-годишно дете с кариес на ранното детство (КРД) със сериозна деструкция на горни фронтални зъби, дошло в клиниката ни по препоръка на своя стоматолог от Плевен. Правени са опити за конвенционално лечение, но на тази възраст и при липсата на

Д-р Цветелина Дучева се дипломира като лекар по дентална медицина през 2002 г. във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет–София. Част е от екипа на  DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV, където завежда детския прием. Тя е специалист в микроинвазивното лечение на деца и подрастващи, има

Описание на клиничен случай с 10-годишно проследяване Представям ви клиничен случай с повече от 10-годишно проследяване на жена на 44 г., непушач. Пациентката идва за консултация през септември 2007 г. По тогавашната класификация се определя като агресивен пародонтит от генерализиран тип, а по съвременната класификация е

Д-р Станислава Шулева е дентален лекар, дипломиран пародонтолог от 2000 г. и управител на собствена дентална клиника. Завършва 9-а френска езикова гимназия в София през 1991 г. със златен медал. От 1992 до 1998 г. се дипломира като магистър стоматолог във Факултета по дентална медицина

Кратко описание на случая 29-годишна пациентка посети денталния център преди финализиране на ортодонтското ѝ лечение. Въпреки това тя не харесваше своята усмивка. При първия преглед установихме липса на зъб 22 и ортодонтско медиализиране на всички останали зъби във втори квадрант. На пациентката ѝ бе предложено ново

Д-р Гайдарова завършва Факултета по дентална медицина към МУ–София. Има придобити специалности по обща стоматология и специалност по ортодонтия. Защитила е дисертация – образователна и научна степен „Доктор“. Главен асистент в катедра „Ортодонтия“ при ФДМ–София. Чете лекции и води предклинични и клинични упражнения на студенти