В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители да имат възможността да представят своите клинични случаи в рамките на церемонията. Това наложи най-важната промяна в регламента, а именно – задължителното изискване за представяне на

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска практика. В днешно време продължителността на живота е голяма и хората искат да запазят естественото си съзъбие възможно най-дълго. Съществуват няколко фактора, които могат да

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на съвременната ендодонтска терапия е да премахне или намали бактериалното число до ниво, позволяващо протичането на оздравителен процес2. Това може да бъде постигнато чрез коректно препариране

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват червата от колонизирането им с екзогенни патогени. При здравите индивиди гостоприемникът и микробиотата съществуват в хармония, позволяваща им да функционират добре съвместно1. Балансът на чревната

Доклад на клиничен случай Резюме Дълбоките инфекции в шийната област заемат значителна част от патологиите в денталната медицина. Ранната диагностика и медицинска намеса играят изключително важна роля в намаляването на опасността от усложнения. Настоящата статия има за цел да представи клиничен случай на дълбока инфекция от одонтогенен

Доклад на поредица от клинични случаи Резюме Целта на този доклад е да се опишат морфологичните промени в алвеоларната кост след отложено реплантиране на избити зъби, като се използва триизмерна конично-лъчева компютърна томография (CBCT) при 11 случая през периода 2003–2012 г. Рентгенографските находки разкриха следното: отложеното реплантиране

Минимално инвазивни протетични интервенции и нови дигитални приложения за изготвяне на лечебен план В днешно време нуждата от протетично лечение на зъби с несъвършенства постоянно нараства. Важността, която се придава на външния вид в обществото, особено сред младите хора, става все по-голяма и клиницистите трябва да

С Admira Fusion VOCO представя в световен мащаб първия изцяло базиран на керамика възстановителен материал. Това е възможно благодарение на иновацията, съчетаваща доказаната нанохибридна технология с тази на ORMOCER®-ите, разработени в сътрудничество с Института за изследване на силикатите „Фраунхофер“, ISC. Admira – първата базирана на ORMOCER®

В ъв времената на „фаст фууд“ и „фаст фешън“ все повече се натъкваме и на „фаст дентистри“ синдрома. Липсата на клинично време, ограничените технически възможности и „недоглеждането“ доста често са причина да се сблъскваме с ятрогенно утежнени зъбни патологии. Едно от показанията за релечение гласи:

На 10 ноември 2018 г. в Белград ще се проведе 10-ото, юбилейно издание на Competence in Esthetics – годишна среща, организирана от Ivoclar Vivadent, една от водещите международни компании в денталната индустрия. Симпозиумът се фокусира върху най-новите технологии в денталната медицина и за пореден път

error: Съдържанието е защитено!